Így változik az életünk 2021-ben! Fontosabb adóügyi és pénzügyi változások Magyarországon 2021 Januártól!

Így változik az életünk 2021-ben! Fontosabb adóügyi és pénzügyi változások Magyarországon 2021 Januártól!

A nagy horderejű változás

Az online számlázás idéntől válik teljessé, ekkor már minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja majd az adóhivatal. Az újfajta adatszolgáltatás átlagosan napi több mint félmillió lakossági számlát érint. A 2021. március 31-ig tartó szankciómentes időszak alatt még használható a régi XSD 2.0 specifikáció, de április 1-jétől már csak az eggyel fejlettebb, 3.0-ás verzió lesz elérhető, amely egyszerre biztosítja a gazdaság további fehéredését, az áfabevallások kiajánlását, az adatvédelmet, valamint a papírmentes számlázást. A NAV a napokban ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást adott ki. Ezek szerint március végéig nem szab ki mulasztási bírságot akkor, ha az áfaalanyok nem vagy nem megfelelően szolgáltatnak adatot azokról a számláikról, amelyek 2021. január 4-től újonnan kerülnek be az adatszolgáltatással érintett számlák körébe. 2021. január 4-től változnak a kötelező számlaadat-szolgáltatásra vonatkozó szabályok: minden olyan számláról, módosító, érvénytelenítő számláról, amire az Áfa tv. számlázási szabályai alkalmazandóak, adatot kell szolgáltatni a NAV részére. Tehát 2021. január 4-től mi mennyi

  • a nem áfaalany belföldi vagy külföldi természetes személy, jogi személy, szervezet,
  • a nem belföldi áfaalany, azaz más tagállami vagy harmadik országbeli áfaalany

részére számlázó programmal kiállított vagy kézi úton kibocsátott számlák adatait is kötelező lesz beküldeni a NAV-hoz. 2021. március végéig tehát még van lehetőség a számlázó programok felkészítésére és a kiterjesztett, kötelező számlaadat-szolgáltatás teljesítésére. Akik még kézi számlatömböt használnak, ez alatt az idő alatt áttérhetnek a gépi számlázásra, ami megkönnyíti az adatszolgáltatást.

Talán a legjelentősebb változás, az áfabevallási tervezet adóhatóság általi elkészítése. Ahogyan az már az előzetes kormányzati kommunikációból várható volt, a törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a jövőben az adóhatóság készítse el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfa bevallás tervezetét (eÁfa). A törvényalkotó egyértelmű célként határozza meg, hogy a tervezet elkészítése adminisztrációkönnyítést jelent majd az adózók számára.

Az Áfa-változások közül az e-kereskedelmet érintő jogharmonizációs változásokon túlmenően említést érdemel a behajthatatlan követelések ÁFA-visszaigénylésére vonatkozó szabályok enyhülése is, melynek következtében bizonyos feltételekkel gazdasági társaság és magánszemély viszonylatban is lehetővé válik majd az Áfa visszaigénylése.

Az Európai Unió e-kereskedelmi áfa csomagja eltörli a 22 eurót meg nem haladó import küldemények adómentességét. Azaz 2021. július 1-től minden külföldről (nem EU államból) rendelt áru után általános forgalmi adót kell fizetni.

Mintegy 150 ezer vállalkozásnak hoz jelentős adminisztrációs tehercsökkentést az, hogy jövőre az ekáerben (elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszerben) már csak a kockázatos termékek szállítása esetén kell bejelentést tenni.

Örülhetnek a fejlődő cégek

A kiva adókulcs jövő évtől 11 százalékra csökkenhet, miközben a kiva választási értékhatárok emelkednek (A kivába be-, illetve átlépők bevételi és mérlegfőösszeg adataira vonatkozó felső küszöb 1 milliárdról 3 milliárd forintra emelkedik 2021-től. A kiva körben maradás évi 3 milliárd forintos árbevételi plafonja is duplázódik, 3 helyett 6 milliárd forint lesz a bevételi határ.). Ez alapján adószakértők arra számítanak, hogy az idei évtől új lendületet vehet a kisvállalati adó. A magas beruházási és bérköltség aránnyal működő cégeknek érdemes kalkulálniuk. A hírek szerint december 27-ig már 7400 cég jelezte, hogy jövőre csatlakozna a kivások táborához.

2021-től ugyanis megszűnik a fejlesztési tartalék 10 milliárd forintos felső határa, így pedig a nyereség teljes összegéig érvényesíthető az adókedvezmény. A kkv-k esetében még kedvezőbbé válnak a beruházási értékhatárok jövőre: a fejlesztési adókedvezményt a kisvállalkozások már akár 200 millió forintos, a középvállalkozások pedig 300 millió forintos beruházás esetén igénybe vehetik.

Családi ellátások

Emelni nem fognak sajnos, azonban az utalások dátumai már nyilvánosak

Családi pótlék utalás, kisokos 2021

Jövedéki termékek

A pálinka bér- és magánfőzése ténylegesen adómentessé vált január 1-jétől. Ezek szerint mától minden nagykorú, gyümölcstermesztő magyar állampolgár háztartásonként évi 86 liter gyümölcspárlatot főzhet le magánfőzésben adómentesen. A mentesség évente ugyanekkora mennyiségű párlat erejéig a bérfőzésre is érvényes.

A cigaretta és más dohánytermékek jövedéki adója két lépcsőben emelkedik az ide vonatkozó uniós irányelvek hatására, így a cigarettára rakódó teher 2021. április 1-jétől legalább 39 300 forint lesz ezer darabonként.

Autósok, figyelem!

Az idei költségvetésben a gépjárműadó már teljes egészében a központi költségvetést illeti meg. Az idei évtől az állami adóhatósághoz telepítette a szabályozás a teher beszedésének jogkörét az eddig illetékes önkormányzatoktól. Az autófenntartók a változásról hamarosan értesítést kapnak a NAV-tól.

Szélesedő automatikus fizetési könnyítési lehetőségek

A megbízható adózók és a magánszemélyek esetében egyaránt megduplázódik az automatikus fizetési könnyítések felső értékhatára, ezáltal szélesebb körben lesz alkalmazható ez a kedvezmény is.

A megbízható adózók jövő évben évi egy alkalommal a jelenlegi értékhatár kétszereséig, azaz 3 millió forintig vehetik majd igénybe az automatikus könnyítési lehetőséget az esedékességig meg nem fizetett adó tekintetében.

A vállalkozási tevékenységet folytató és nem folytató magánszemélyek esetében is hozzávetőlegesen megduplázódik – előzőnél 500 ezer forintról 1 millióra, utóbbinál 200 ezer forintról 500 ezer forintra emelkedik – a pótlékmentes részletfizetések értékhatára, ráadásul utóbbi esetében is 12 hónapra növelik a korábban 6 hónapos részletfizetési lehetőséget.

Jövedelemadók

Egyszerűsödik és átláthatóbbá vált az adókedvezmények rendszere. A családi adókedvezmény mintájára a bizonyos betegségek után járó ún. személyi kedvezményt is az adóalapból számolják. A kedvezmény összege továbbra is évről-évre együtt nő minimálbérrel.

Megszűnt továbbá a költségvetési szervek és az egyéb munkáltatók által biztosított béren kívüli juttatás adókötelezettségével összefüggésben meghatározott ún. rekreációs keretösszegek közötti különbséget: 2021. január 1-jétől minden munkáltató esetében egységesen a 450 ezer forint feletti összegben adott juttatás keretösszeg feletti része minősül egyes meghatározott juttatásnak.

A társasági adó kedvezményrendszerét is érinti az egyszerűsítés, amely megszünteti jövőre a cégek fejlesztési tartalékának 10 milliárd forintos felső határát.

A számviteli törvény módosulására tekintettel hatályon kívül helyezésre került az a rendelkezés, amely a társasági adóalap csökkentését írja elő a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedése esetén. Az osztalékot megállapító társaság tagjára vonatkozó adóalap növelés alóli mentesülés pedig megszűnik.

Az Szja törvény melléklete kiegészül, ugyanis a nem pénzben kapott juttatások közül adómentessé válik a kifizető által biztosított védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat – a juttatás időpontjától függetlenül.

A javaslat alapján személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét nem lehet igénybe venni.

Illeték

A január 1-től érvényes illetékmentességnek köszönhetően másfélmillió államigazgatási ügy intézése válik ingyenessé.

Az illetékmentesség a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő, gyermekes családoknak is jár, akár új, akár használt lakást vásárolnak.

Könnyebb lesz az adótartozások rendezése is. A magánszemélyek évente egyszer, félmillió forint helyett egymillió forintig igényelhetik a 12 havi automatikus részletfizetési kedvezményt. A könnyítések érintik az szja-bevallást is, és már a májusban benyújtandó 2020-ról szóló bevallásban – kétszázezer forint helyett – félmillió forintos tartozásig, hat hónap helyett szintén 12 hónapra kérhető a személyi jövedelemadóra és a szociális hozzájárulási adóra a pótlékmentes részletfizetés.

Turizmus

A kormány döntése értelmében január 1-jétől a veszélyhelyzet végéig továbbra sem kell a szolgáltatóknak turizmusfejlesztési hozzájárulást és idegenforgalmi adót fizetniük. A Magyar Közlöny 294. számában megjelent 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet két, ágazati szereplőket érintő döntést is tartalmaz. Január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra sem kell a szolgáltatóknak a turizmusfejlesztési hozzájárulást bevallaniuk és fizetniük. A kormány döntése szerint idegenforgalmi adót sem kell fizetni ebben a rendkívüli időszakban, ám a megállapított, de be nem szedett adót – kivéve, ha annak összege nulla – a vállalkozásoknak be kell vallaniuk az adóhatósághoz.

error: Content is protected !!