25 EZER FORINTOT KAPNAK A CSALÁDOK SZEPTEMBER VÉGÉIG!!! >>>

A koronavírus-járvány negyedik hulláma feltartóztathatatlanul közeleg, így csak reménykedni tudunk, hogy digitális oktatás-mentes, nyugodt őszünk lesz. Persze attól függetlenül a szükséges eszközök beszerzését nem lehet megúszni, egy átlagos, kétgyermekes család összesen 40-80 ezer forintot költ ebben az időszakban, de jó hír, hogy az önkormányzatok idén is segítik a rászoruló tanulók családját.

Habár még egy jó hónap hátravan a nyári szünetből, akinek iskoláskorú gyereke van, az már biztosan elkezdte lapozgatni a tanszeres akciós újságokat – hiszen az augusztusi pénzügy keretbe bele kell férnie ezeknek is.

SZEPTEMBER VÉGÉIG IGÉNYELHETŐ:

GYORSKÖLCSÖN MÉG MA! BÁRLISTÁSOKNAK IS: KATTINTSON IDE

Megkerestünk több önkormányzatot is, hogy megtudjuk, milyen formában kínálnak megoldást erre az anyagilag megterhelő időszakra. A válaszokból kiderül, hogy szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat. Mutatunk néhány példát, milyen jellegű segítségekről van szó.

Terézváros

A terézvárosi önkormányzat 10 ezer forint tanévkezdő támogatást nyújt azoknak a diákoknak, akik terézvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a KIR nyilvántartásában szereplő általános iskolával vagy középfokú oktatási intézménnyel nappali tagozaton aktív tanulói jogviszonyban állnak. A támogatást a tanuló vagy a törvényes képviselője írásban kérheti az erre a célra szolgáló adatlap kitöltésével. A 21. életévüket be nem töltött, nem tanköteles diákoknak az adatlap mellett a  tanulói jogviszony-igazolást is be kell nyújtaniuk.

Erzsébetváros

Erzsébetváros önkormányzata egységcsomagot állít össze a leendő első osztályosoknak, amiben színes ceruza, filctoll, hegyező, radír, füzet, tornazsák, és más hasznos holmik vannak. Ezen kívül, beiskolázási települési támogatás állapítható meg minden olyan nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermek, és 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, gyermekként figyelembe veendő személy részére, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az érvényes öregségi nyugdíjminimum 300 százalékát (2021. évben a 85500 Ft-ot). A beiskolázási támogatás csak az adott év VIII-IX. hónapjában kérelmezhető, összege 20.000.- Ft, évente egy alkalommal.

II. kerület

A II. kerületi önkormányzat a következő támogatásokat biztosítja saját forrásból.

Eseti kiegészítő gyermeknevelési támogatás: a II. Kerületi Önkormányzat hivatalból (külön kérelem benyújtása nélkül) nyújtja évente két alkalommal azon gyermekek számára, akik meghatározott időpontban (iskola kezdés előtt augusztus hónapban) szociális alapon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek.

Gyermeknevelési támogatás: a II. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodó, gyermeket nevelő családok igényelhetik, ahol a család bejelentett II. kerületi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodik és a gyermek tankötelezettségének eleget tesz, továbbá a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott jövedelem értékhatárt.

Gyermekgondozási támogatás: Az önkormányzat gyermekgondozási támogatásban részesíti azon II. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a II. kerületben tartózkodó személyeket, akik – súlyos fogyatékosságból vagy tartós betegségből eredően – önellátásra képtelen gyermekükről/gyermekeikről saját háztartásukban gondoskodnak és erre való tekintettel gyermekek otthongondozási díjában részesülnek. A gyermekgondozási támogatás a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a GYOD folyósításáig, de legfeljebb egy év időtartamra állapítható meg.

GYORSKÖLCSÖN MÉG MA! BÁRLISTÁSOKNAK IS: KATTINTSON IDE

Eseti gyermekvédelmi támogatás: évente legfeljebb két alkalommal igényelhető, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a jogszabályban meghatározott jövedelem értékhatárt.

Helyi utazási bérlettámogatás: a II. kerületben legalább 6 hónapja bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is itt tartózkodó, nappali tagozaton tanulók részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy az önkormányzat rendelete szerint gyermeknevelési támogatásban részesülnek és a napi iskolába járást, illetve kiválóan sportoló tanulók részére, akik a rendszeres edzésre járást a főváros területén csak tömegközlekedési eszköz igénybevételével tudják megoldani és más jogcímen nem jogosultak helyi utazási kedvezmény igénybevételére. A támogatás mértéke a tanulói Budapest-bérlet teljes árával azonos összegű, folyósítására havonta, a megvásárolt bérletszelvény bemutatását követően kerül sor.

Eseti gyógyszertámogatás: nemcsak gyógyszerre, hanem oltóanyag megvásárlásához is igényelhető azon családok részére, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 128.250 Ft-ot, vagy a kérelem beadásakor az önkormányzat szociális rendelete szerinti bármely havi rendszerességgel nyújtott támogatásban részesül és az igazolt gyógyszer vagy oltóanyag költsége eléri az 1000 Ft-ot. Az eseti gyógyszertámogatás megállapítható összege az igazolt eseti gyógyszerköltség, de ugyanazon személy részére tárgyévben legfeljebb 15 000 Ft, oltóanyag esetében a vakcina költsége, de ugyanazon személy részére tárgyévben legfeljebb 30 000 Ft.

Létfenntartási támogatás: Létfenntartási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a létfenntartása tartósan veszélyeztetett vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

error: Content is protected !!